Skriv utSkriv ut

Autism Diagnostic Interview – Revised

Michael Rutter, Ann Le Couteur og Catherine Lord

Hensikt: Diagnostisering av autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
Alder: Barn og voksne
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Psykolog, lege
Tidsbruk: 90 –180 min
Språk: Amerikansk manual og norsk protokoll

ADI-R er et halvstrukturert intervju for bedømmelse av atferd relatert til autisme og det autistiske spektrum. ADI-R er basert på DSM-IV og ICD-10s kriterier for infantil autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser.

Intervjuspørsmålene kan brukes for bedømmelse av barn og voksne med mental alder over 2 år. Spørsmålene dekker åtte områder som involverer både anamnestiske og aktuelle opplysninger vedrørende barnets utvikling, kommunikasjon, sosial interaksjon og stereotype mønstre i forhold til atferd og interesser, familiebakgrunn, skoleforhold og medisinske opplysninger.

Intervjuskjemaet består av 93 items, og fokuserer på tre atferdsmessige områder som er sentrale for gjennomgripende forstyrrelser i utviklingen:

• Språk og kommunikative evner
• Gjensidig sosial interaksjon
• Begrensede, repetitive og stereotype atferdsmønstre og interesser

Testleder gjennomfører et standardisert intervju med en forelder eller nærstående omsorgsperson som har god kjennskap til barnets/personens aktuelle atferd og utviklingsmessige historie. Ved hjelp av en diagnostisk algoritme utarbeides, ut fra definerte cut-off-verdier, en indikasjon om mulig forekomst av autisme hos personen.

ADI-R bør administreres og tolkes av klinikere med omfattende erfaring med kliniske intervjuer og utredning av barn med autisme eller andre utviklingsmessige forstyrrelser. Det er mulig å kjøpe et opplæringsprogram for materialet, noe som anbefales som en veiledning for administrering av intervjuet.

Systemkrav
PC med Windows 8/7/Vista/XP

Support
WPS: telefon +1 424 201 88 00, mail:  support@wpspublish.com 

ADI-R komplett omfatter amerikansk manual og norsk protokoll: Intervjuprotokoll, 10 stk*, aktuell atferdsalgoritme, 2-3 år, 10 stk*; diagnostisk algoritme, 2-3 år, 10 stk*; aktuell atferdsalgoritme, 4-9 år, 10 stk*; diagnostisk algoritme, 4 år og eldre, 10 stk*; aktuell atferdsalgoritme, 10 år og eldre, 10 stk*.

876-100 ADI-R Komplett 1 995:-
476-001 ADI-R Amerikansk manual (2003) 765:-
476-008 ADI-R DVD trainingprogram (amerikansk) 7 660:-
876-002 ADI-R Intervjuprotokoll, 5 stk* 550:-
876-003 ADI-R Nåtids Atferdsalgoritme 2-3 år, 10 stk* 75:-
876-004 ADI-R Diagnostisk algoritme 2-3 år, 10 stk* 75:-
876-005 ADI-R Nåtids atferdsalgoritme 4-9 år, 10 stk* 75:-
876-006 ADI-R Diagnostisk algoritme 4 år og eldre, 10 stk* 75:-
876-007 ADI-R Nåtids atferdsalgoritme 10 år og eldre, 10 stk* 75:-

 

 

*Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2017 Hogrefe Psykologiförlaget AB