Skriv utSkriv ut

ADOS-2

Autism Diagnostic Observation Schedule
Second Edition

Modulene 1–4: Catherine Lord, Ph.D., Michael Rutter, M.D., FRS, Pamela C. DiLavore, Ph.D.,
Småbarnsmodul: Catherine Lord, Ph.D., Rhiannon J. Luyster, Ph.D., Katherine Gotham, Ph.D.,

Hensikt: Diagnostisering av autisme og autismespektrumsforstyrrelser
Alder: Barn og voksne
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Psykolog
Tidsbruk: 40 til 60 min
Språk: Norsk

 

Norsk versjon: Synnve Schjølberg, Kenneth Larsen og Niels Petter Thorkildsen

 

ADOS er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begreset og repetitiv atferd hvor det mistenkes autisme eller autismespektrumsforstyrrelser. ADOS-2 gir verdifull informasjon i både diagnose og behandling.

ADOS-2 følger samme prinsipper og oppbygning som forgjengeren ADOS, som allerede anses som den gylne standarden for observasjonsvurderinger ved autismespektrumforstyrrelser (AST).

ADOS-2 tilbyr nye, reviderte algoritmer, ADOS-2 sammenligningspoeng, forbedrede og nyoversatte protokoller og en norsk manual samt en ny modul, Knøttemodulen, for vurdering av barn i alderen 12 til 30 måneder.

Den norske ADOS-2 manualen inneholder retningslinjer for valg av modul, spesifikke instruksjoner for gjennomføring, skåring og tolkning, samt et omfattende kapittel om ADOS-forskning og case-eksempler.

ADOS-2 gir et meget presist bilde av aktuelle symptomer som ikke påvirkes av språket. Metoden egner seg for vurdering av individer i alle aldre ved mistanke om ASF – fra 1-åringer uten talespråk til voksne med flytende talespråk. Hver modul tar mellom 40 og 60 minutter å administrere og har en egen protokoll med aktiviteter beregnet for barn eller voksne med et bestemt utviklingsnivå og språklig nivå; fra 12 måneders alder uten ekspressivt språk opp til voksen  alder med flytende tale.

ADOS-2 inneholder fem moduler:

  • Knøttemodulen– for barn mellom 12 og 30 måneder med svært lite eller ikke noe talespråk
  • Modul 1 – for barn som er 31 måneder eller eldre med svært lite eller ikke noe talespråk
  • Modul 2 – for barn som vanligvis snakker med enkeltord og/eller bruker noen setninger med flere ord.
  • Modul 3 – for barn og yngre tenåringer med flytende talespråk
  • Modul 4 – for eldre tenåringer og voksne som snakker flytende

For gjennomføring av ADOS-2 kreves håndbok, protokoller og stimulusmateriell. Hver modul har sin egen protokoll. Store deler av stimulusmateriellet, som skal brukes under administreringen av de ulike modulene, brukes i flere av modulene.

Bruker du allerede ADOS Les mer her

 

FAQ

Jeg bruker ADOS og har allerede kjøpt materiellet. Må jeg kjøpe alt stimulusmateriell på nytt?
Nei. Ettersom stimulusmateriellet for modul 1 til 4 er uendret, kan du oppdatere ADOS-materiellet ditt gjennom å kjøpe et ADOS-2 oppgraderingssett som inneholder en norsk manual, norske protokoller til de fem modulene og stimulusmateriellet til Småbarnsmodul.

Hvilke kompetansekrav stilles for ADOS-2?
Bare autoriserte psykologer kan kjøpe materiellet. Opplæringskurs i ADOS eller ADOS-2 gir ikke tilstrekkelig kompetanse til å kjøpe materiellet, selv om man har deltatt i observasjoner i sin klinikk.

Må man ta et ADOS-2- opplæringskurs for å kjøpe og benytte materiellet?

Det kreves ingen kurs for å få kjøpe materiellet, ettersom det kun selges til autoriserte psykologer. Men i lys av metodens kompleksitet anbefales et kurs.

Systemkrav
PC med Windows 8/7/Vista/XP

Support
WPS: telefon +1 424 201 88 00, mail:  support@wpspublish.com  

ADOS-2 komplett inneholder norsk håndbok og norske protokoller: Småbarnsmodul, 10 stk*, Modul 1, 10 stk*, Modul 2, 10 stk*, Modul 3, 10 stk* og Modul 4, 10 stk*, stimulustestmateriell.

ADOS-2 oppgraderingssett inneholder norsk håndbok og norske protokoller: Småbarnsmodul, 10 stk*, Modul 1, 10 stk*, Modul 2, 10 stk*, Modul 3, 10 stk* og Modul 4, 10 stk*, og stimulusmateriellet til Småbarnsmodul.

 

875-200 ADOS-2 Komplett 22 000:-
875-215 ADOS-2, Oppgraderingssett 6 900:-
875-201 ADOS-2, Norsk håndbok 900:-
875-202 ADOS-2, Småbarnsmodul, 10 stk* 350:-
875-203 ADOS-2, Protokoll Modul 1, 10 stk* 350:-
875-204 ADOS-2, Protokoll Modul 2, 10 stk* 350:-
875-205 ADOS-2, Protokoll Modul 3, 10 stk* 350:-
875-206 ADOS-2, Protokoll Modul 4, 10 stk* 350:-
475-207 ADOS-2, Scoringprogram 2 600:-
475-208 ADOS-2, DVD Trainingprogram, (amerikansk) 8 495:-

 

 

*Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms

Copyright © 2017 Hogrefe Psykologiförlaget AB