Skriv utSkriv ut

NEO-PI-3 og NEO-FFI-3

Sertifisert av DNV GL

Robert R. McCrae og Paul T. Costa
Norsk versjon: Øyvind L. Martinsen

Hensikt: Personlighetstest
Alder: Voksne
Administrasjon: Individuell eller gruppe
Brukergruppe: Legitimert psykolog, sertifisert bruker
Tidsbruk: NEO-PI-3 ca. 25 - 40 min. og NEO-FFI-3 ca. 10 min.
Språk: Norsk versjon

     

 

Format: Papir og penn, digital versjon

NEO-PI-3 er en revidert versjon av den velkjente personlighetstesten, NEO PI-R.  NEO-inventoriene er konstruert for å måle femfaktormodellen for personlighet. Dette er en hierarkisk modell hvor menneskets personlighet beskrives av fem globale trekk (faktorer), og hvor hver av disse trekkene igjen er forbundet med mer spesifikke trekk og disposisjoner kalt fasetter.

Som sin forgjenger, beskriver NEO-PI-3 personlighet ut ifra følgende fem overgripende faktorer: Følelsesmessig instabilitet (N), Ekstroversjon (E), Åpenhet for erfaring (O), Omgjengelighet (A) og Planmessighet (C). Hver faktor består av seks underfasetter som gir et detaljert og nyansert bilde av normalpersonlighet. Testen består av totalt 240 spørsmål, og tar ca. 30 minutter å besvare.

NEO-FFI-3 er kortversjonen av NEO-PI-3 og består av 60 spørsmål. NEO-FFI-3 gir resultater på de fem faktorene: Følelsesmessig instabilitet (N), Ekstroversjon (E), Åpenhet for erfaring (O), Omgjengelighet (A) og Planmessighet (C), men gir ingen skåre på de 30 fasettene. NEO-FFI-3 tar ca. 10 minutter å besvare.

NEO-PI-3 og NEO-FFI-3 brukes både i kliniske- og arbeidspsykologiske sammenhenger, når ønsket er å måle normalpersonlighet. Testene brukes eksempelvis innen rekruttering og seleksjon, utviklingsprosesser i organisasjoner, karriererådgiving, coaching, samt for kliniske og terapeutiske formål. Testen er sertifisert av DNV GL for utviklings- og seleksjonsformål. Sertifiseringen bygger på The European Federation of Psychologists Associations (EFPA) standard for testevaluering.

NEO-PI-3 er utviklet med utgangspunkt i NEO PI-R, og det har vært et mål at versjonene skal være kompatible og ekvivalente. NEO PI-R-brukere kommer derfor å kjenne igjen testens oppbygging og innehold.

Forskjellen mellom NEO-PI-R og NEO-PI-3 er primært av språklig karakter. I den amerikanske revideringen av NEO-PI-3 ble det gjort språklige justeringer i 37 av spørsmålene. Hensikten var å skape en mer tidsriktig test, med et språk som er bedre tilpasset yngre personer og personer med begrenset ordforråd. I arbeidet med den norske revideringen ble det besluttet at samtlige spørsmål (herunder de 37 «nye» spørsmålene fra amerikansk versjon) skulle oversettes på nytt og prøves ut. Den norske utprøvingen bekreftet at man har lykkes med å utvikle en språklig mer tidsriktig versjon av NEO-inventoriene, og at testen er kongruent og ekvivalent med NEO-PI-R. Dette gjør at de store mengdene forskning som er gjort med NEO-PI-R, også har gyldighet ved anvendelse av NEO-PI-3.

I forbindelse med revideringen er det tatt frem nye normgrupper for den norske versjonen, herunder en normalnorm og en rekrutteringsnorm. Normalnormen er beregnet med utgangspunkt i 3521 NEO PI-R-testinger (1808 er menn og 1713 er kvinner). Rekrutteringsnormen består av totalt 8626 individer (3382 kvinner og 5244 menn) og er tatt frem for bruk innen rekruttering.

Det er utviklet nye standardrapporter til NEO-PI-3, samt en HR-rapport og en ledelsesrapport. HR- og ledelsesrapportene gjør det enklere å tolke testresultatene og se disse i sammenheng med atferd på arbeidsplassen

Testen publiseres både i papirversjon og i digitalversjon (for informasjon om priser se under).

Papirversjon NEO-PI-3
NEO-PI-3 og NEO-FFI-3-komplett inkluderer: 1 stk. norsk manual, 1 stk. amerikansk manual, 1 stk. 2 pk. spørsmålshefte NEO-PI-3, 10 stk.* svarark NEO-PI-3, profiloversikt NEO-PI-3 (kvinner, menn og total, 3x10 stk.*), NEO-FFI-3, 10 stk.* spørsmål- og svarskjema samt 10 stk.*Dine testresultat.

Artikkelnr Artikkel Pris/st
833-200 NEO-PI-3, komplett  5 200:-
833-210 Norsk Manual (2017) 850:-
833-202 Spørsmålshefte 95:-
833-203 Svarark, 10 stk*/pakke 530:-
833-204 Profiloversikt Kvinner, 10 stk*/pakke 395:-
833-205 Profiloversikt Menn, 10 stk*/pakke 395:-
833-206 Profiloversikt Totalgruppe, 10 stk*/pakke 395:-
833-207 NEO-FFI-3, Spørsmål- og svarskjema, 10 stk*/pakke 1 200:-
833-208 Tilbakemelding på NEO, 10 stk*/pakke 215:-
133-006 NEO Inventory, Amerikansk manual (2010) 1 495:-

*Forbruksmateriell. Når forbruksmateriell selges i pakke, angir du antall pakker.

 

Digital versjon NEO-PI-3 (HTS 5)
Testen gjennomføres elektronisk via vårt testsystem, Hogrefe Testsystem 5 (HTS 5).

HTS 5, HR-Edition, er spesielt utformet for arbeid med rekruttering og personalutvikling, og muliggjør sammenligning av kandidater, samt rangering opp mot en predefinert målprofil.

Lisenskostnad: 2 200 kr/bruker og år.

Kontakt info@hogrefe.no  for bestilling.

Priser digitala test

NEO-PI-3   
Artikkelnr Artikkel Pris/st
833-252 NEO-PI-3. Ved 1-9 tester. Inkludert standardrapport 475:-
833-253 NEO-PI-3. Ved 10–49 tester. Inkludert standardrapport
375:-
833-254 NEO-PI-3. Ved 50 tester eller mer. Inkludert standardrapport 345:-

 

Tilleggsrapporter dersom det foreligger testing med standardrapport (testing):

Artikkelnr Artikkel Pris/st
833-275 NEO-PI-3. HR-rapport. Ved 1-9 rapporter.
235:- 
833-276 NEO-PI-3. HR-rapport. Ved 10–49 rapporter.
185:- 
833-277 NEO-PI-3. HR-rapport. Ved 50 rapporter eller mer.
165:- 
833-285 NEO-PI-3. Leadership Report (engelsk). Ved 1-9 rapporter.  475:- 
833-286 NEO-PI-3. Leadership Report (engelsk). Ved 10–49 rapporter.  375:- 
833-287 NEO-PI-3. Leadership Report (engelsk). Ved 50 rapporter eller mer.  345:- 

 

Digital kortversjon NEO-FFI-3 (HTS 5)
Testen gjennomføres elektronisk via vårt testsystem, Hogrefe Testsystem 5 (HTS 5).

 NEO-FFI-3
Artikkelnr  Artikkel Pris/st
833-292 NEO-FFI-3. Ved 1-9 tester. Inkludert standardrapport 255:-
833-293 NEO-FFI-3. Ved 10–49 tester. Inkludert standardrapport 200:-
833-294 NEO-FFI-3. Ved 50 tester eller mer. Inkludert standardrapport 180:-


Kontakt info@hogrefe.no  for bestilling.

Alle priser er eksklusive moms.

Kan ledere endre personlighet? Virker lederutvikling? 
Se forelesningen som Professor Øyvind L. Martinsen hadde ved Handelshøyskolen BI.

Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB