Skriv utSkriv ut

Bender Visual Motor Gestalt Test II

Gary G Granningan & Scott L Drecker

Hensikt: Indikere modningsnivå på visuellmotorisk persepsjon
Alder: 4-85+ år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Aut psykolog
Tidsbruk: 5-10 min
Språk: Amerikansk originalversjon

Bender© Visual Motor Gestalt Test II foreligger nå i en revidert versjon. De ni opprinnelige mønsterkortene har blitt utvidet med ytterligere syv bilder i den hensikt å forlenge skalaen i begge ender. Normene har blitt oppdatert og utvidet, og omfatter nå alderen 4 - 45+. Utover selve kopieringsdelen finnes også en ny tilbakemeldingsdel. To ytterligere deltester har blitt lagt til, Motor Test og Perception Test. Disse avser å komplettere vurderingen med mål på "rene" motoriske og/eller perseptuelle ferdigheter, som kan påvirke prestasjonen i Bender© Visual Motor Gestalt Test II.

Utregningssystemet - Global Scoring System - er en videreutvikling av tidligere skåringssystem og beregner hvert item på en femgraders skala. Poengene summeres siden til totalpoeng.

Bender© Visual Motor Gestalt Test II komplett består av: Examiner´s Manual, Bender-Gestalt II, Test Records, 25 stk*, Bender-Gestalt II Perception Test, 25 stk*, Bender-Gestalt II Motor Test, 25 stk* samt stimuluskort.

Amerikansk originalversjon

450-010 Bender© Visual Motor Gestalt Test II, komplett 3 995:-
450-005 Bender-Gestalt II Motor Test Records,
25 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
450:-
450-006 Bender-Gestalt II Motor Test,
25 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
450:-
450-007 Bender-Gestalt II Perception Test,
25 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
450:-

*Forbruksmateriell. Når forbruksmateriell selges i pakke, angir du antall pakker.

 Alle priser er eksklusive moms.

 Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB