Skriv utSkriv ut

Conners CPT 3™

The Conners Continuous Performance Test 3rd Edition™

C. Keith Conners, PhD

Hensikt: Metode for å måle oppmerksomhetsproblemer og effekt av behandling
Alder: 8 år til voksen
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Aut. psykolog
Tidsbruk: 14 minutter
Språk: Amerikansk originalversjon

The Conners Continuous Performance Test 3rd Edition™ (Conners CPT 3™) er en databasert oppmerksomhetstest og oppfølger til CPT II. Testen måler ulike områder av oppmerksomhet og resultatet presenteres gjennom indekser for områdene manglende oppmerksomhet (Inattentiveness), impulsivitet (Impulsivity), varig oppmerksomhet (Sustained Attention) og årvåkenhet (Vigilance), som er en ny indeks. Tolkningen baseres på oppnådd T-skåre og beskrives som sannsynlighet for oppmerksomhetsproblem (svært høy, middels eller liten). Resultatet kan brukes som underlag ved ulike nevropsykologiske og nevropsykiatriske problemstillinger relatert til oppmerksomhet, som for eksempel ADHD. Conners CPT 3 gir objektiv, kompletterende informasjon om personens prestasjon i oppmerksomhetskrevende oppgaver.

CPT 3 gjennomføres enkelt på en datamaskin. Testpersonen instrueres om å trykke på mellomromtasten når en bokstav (unntatt bokstaven X) vises på skjermen. Testtiden er 14 minutter og består av totalt 360 forsøk (trials).

Nytt i CPT 3
CPT 3 har bedre sensivitet for impulsivitetsproblemer enn tidligere versjoner av testen. De nye amerikanske normene (N=1400) er innsamlet med ulike typer datamaskiner og ulike operativsystemer. Rapportene er tydeligere og gir testbrukeren visuelt oversiktlige resultater. Programmets utseende er endret for å redusere risikoen for blending og reflekser fra dataskjermen.

Conners CPT 3 kan med fordel brukes sammen med Conners Continuous Auditory Test of Attention (Conners CATA™) som er en auditiv oppmerksomhetstest. Testresultatet for Conners CATA presenteres gjennom indekser for områdene manglende oppmerksomhet, impulsivitet og varig oppmerksomhet. CATA kan brukes for vurdering av oppmerksomhetsforstyrrelser og nevrologisk funksjon. CPT 3 og CATA kan kjøpes hver for seg eller som et kombinasjonssett. Les mer om Conners CATA™ her.

Lær deg mer om Conners CPT-3 her (Youtube)

Eksempelrapport (pdf)

 

CPT 3™ dataversjon for Windows har ubegrenset antall administreringer. Enbrukerlisens. Icke serverversjon.

For teknisk support, kontakt MHS på +1 416 492 26 27 (USA) eller support@mhs.com

 

Artikkelnr. Artikkel    Pris 
416-210 CPT-3, Komplett Dataprogram   13 825 kr
416-220 CPT-3 & CATA   17 320 kr
416-225 CPT-3 + CATA + K-CPT 2, Kombokit   23 520 kr
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB