Skriv utSkriv ut

MMPI-2-RF™

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form™

Yossef S. Ben-Porath, PhD & Auke Tellegen, PhD

Hensikt: Personlighetsinventorium
Alder: 18–84 år
Administrasjon: Individuelt eller gruppe (administrering digitalt eller på papir med digital skåring)
Brukergruppe: Autorisert psykolog
Tidsbruk: 35–50 minutter
Språk: Norsk versjon

MMPI-2-RF er en 338-itemversjon av personlighetsinventoriet MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (2001) med de omstrukturerte kliniske skalaene (RC) som kjerne. MMPI-2-RF er et bredspekterverktøy som måter forskjellige aspekter av psykologisk dysfunksjon og personlighet. Testen er utviklet for bruk i en rekke sammenhenger, eksememplevis innen psykiatri og rettspsykiatri. MMPI-2-RF er utformet for å gi en omfattende og effektiv vurdering av de klinisk relevante variablene ved hjelp av de inngående skalaene og sammensetningen av testledd (items) i verktøyet. Testen kan gi psykologen støtte ved vurdering av psykologisk dysfunksjon, identifisering av spesifikke problemområder og behandlingsplanlegging i en rekke sammenhenger.

De 338 testleddene i MMPI-2-RF utgjør et utvalg av de 567 testleddene i MMPI-2. Disse inngår i totalt 51 skalaer, der 9 er validitetsskalaer og 42 er substansielle skalaer. Syv av de ni validitetsskalaene er reviderte skalaer fra MMPI-2, og to er nye skalaer. Utover de 9 validitetsskalaene finnes også validitetsindikatoren Antall utelatte svar (MISS). De 42 substansielle skalaene består av de 9 kliniske skalaene (RC), 33 nye skalaer hvorav 3 er overordnede skalaer (H-O) som måler brede områder av internalisering, tankeforstyrrelse og eksternalisering. De øvrige skalaene er 23 spesialproblemskalaer, 2 interesseskalaer og 5 reviderte PSY-5-skalaer. 7 MMPI-2-RF-skalaer har kritisk innhold, og forhøyede skårer på noen av disse skalaene bør følges opp umiddelbart.

Med sine nye skalaer og et redusert antall testledd er MMPI-2-RF et verdifullt alternativ til, men erstatter ikke, MMPI-2. Den norske versjonen av MMPI-2-RF er basert på MMPI-2 og normene er beregnet basert på den norske normgruppen (N=498) for MMPI-2, som ble publisert i 2004. Normene i MMPI-2-RF presenteres kun for totalgruppen som lineære T-skårer for de 9 validitetsskalaene og de 2 interesseskalaene, og som uniforme T-skårer for de øvrige substansielle skalaene. 

I den norske manualen til MMPI-2-RF beskrives testens oppbygging og utvikling, de norske normene presenteres, samt detaljerte retningslinjer gis for tolkning av testresultater.

MMPI-2-RF kan administreres enten digitalt eller på papir. Også ved administrering på papir må testen skåres digitalt. Både skåring og administrering av MMPI-2-RF gjøres i vår nettbaserte testplattform, Hogrefe testsystem HTS 5. Testpersonens resultater presenteres både numerisk og grafisk direkte på dataskjermen, men kan også eksporteres i forskjellige format (pdf, xml, csv, xlsl). 

>> En oversikt over MMPI-2-RF-skalaene finnes her.

Merk at håndskåring ikke er mulig i MMPI-2-RF. For skåring eller administrering av testen kreves en konto i vår nettbaserte testplattform, Hogrefe testsystem HTS 5. Hvis du ennå ikke har en HTS 5-konto, må denne tegnes i forbindelse med ditt første innkjøp MMPI-2-RF.

>> Last ned HTS 5 brukermanual (pdf).

MMPI-2-RF komplett består av en svensk manual (inkl. norske normer), spørsmålshefte1 stk, svarark, 10 stk samt 10 stk digitale skåringer/administreringer i HTS 5. (En lisensavgift tilkommer for kunder som ennå ikke har en HTS 5-konto. Denne må tegnes ved førstegangsinnkjøp av testen.)

838-200 MMPI-2-RF, komplett  4 795:-
105-201 MMPI-2-RF, svensk manual inkl. norske normer (2018) 1 350:-
838-202 MMPI-2-RF, Spørsmålshefte, per stk 225:-
838-203

MMPI-2-RF, Svarark, 10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
(NB! krever digital skåring i HTS 5)

320:-

*Forbruksmateriell. Når forbruksmateriell selges i pakke, angir du antall pakker.

 Alle priser er eksklusive moms.


Digital skåring/administrering av MMPI-2-RF i HTS 5

Lisenskostnad: 2 200 kr/bruker og år.

838-252 MMPI-2-RF, 1-9 skåringer/administreringer  315:-
838-253 MMPI-2-RF, 10-49 skåringer/administreringer 290:-
838-254 MMPI-2-RF, 50- skåringer/administreringer
240:-

Alle priser er eksklusive moms.

For bestilling av våre digitale tester, send en e-post til info@hogrefe.no 

For informasjon om intranettløsninger av HTS 5, kontakt info@hogrefe.no

Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB