Skriv utSkriv ut

NRDLS – The New Reynell Developmental Language Scales

Susan Edwards, Carolyn Letts & Indra Sinka.
Norsk versjon: Mila Vulchanova, Valentin Vulchanov & Randi Alice Nilsen

Hensikt: Utviklingsskalaer for bedømming av ekspressivt språk og verbal forståelse
Alder: 3:00-7:10 år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Aut. psykolog, aut. logoped
Tidsbruk: 30-40 min
Språk: Norsk versjon

Den norske versjonen av den fjerde utgaven av den velkjente språktesten The New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS) er utviklet for vurdering av barn i aldrene 3–7 år. Testen er oversatt, tilpasset, pilottestet og normert i Norge i perioden 2017-2018 av Mila Vulchanova, Valentin Vulchanov og Randi Alice Nilsen.

NRDLS består av to deler: 1) Forståelse, som undersøker barnets evne til å forstå snakket språk og 2) produksjon, som fokuserer på barnets språkproduksjon. Oppgavene i forståelsesdelen og produksjonsdelen gjenspeiler hverandre i stor grad. Ettersom språkforståelse oftest kommer før språkproduksjon, kan dette underlette for klinikeren i planlegging av videre utredning og intervensjon.  Testmateriellet og testoppgavene i NRDLS er fornyet og utvalgt men hensikt å bidra til diagnoseprosessen, gjennom fokus på konstruksjoner som ofte er problematiske for barn som har språkvansker.  

En viktig nyhet i NRDLS er tilleggsmanualen Veiledning for vurdering av språk hos barn som er flerspråklige (eng. Multilingual Toolkit). Veiledningen er et verdifullt komplement til testen, og anbefales til alle testbrukere som bruker NRDLS for utredning av flerspråklige barn. Den inneholder eksempler på utfordringer som oversettelser av en språktest innebærer, og tar opp viktige overveielser og eksempler til bruk ved testing av flerspråklige barn.

Normeringen for den norske versjonen av NRDLS ble gjennomført i løpet av våren og høsten 2018. Den norske normgruppen i NRDLS inneholder 242 barn med typisk språkutvikling i aldrene 3:00-7:10 år. Barna ble rekruttert fra by og land, fortrinnsvis i Trøndelag og på Østlandet. Normene er beregnet med metoden Continuous norming.

 

NRDLS komplett består av NRDLS norsk manual, veiledning for vurdering av barn som er flerspråklige, Billedbok 1 – Forståelse og Billedbok 2 – Produksjon, stimulusmateriell, 10 stk* testprotokoller og veske.

863-210 Reynell-NRDLS, komplett  10 425:-
863-211 Reynell-NRDLS, norsk manual 1 430:-
863-212 Reynell-NRDLS, veiledning for vurdering av språk hos barn som er flerspråklige 990:-
863-213 Reynell-NRDLS, testprotokoll,
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
390:-

*Forbruksmateriell. Når forbruksmateriell selges i pakke, angir du antall pakker.

 Alle priser er eksklusive moms.

Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB