Skriv utSkriv ut

Merrill-Palmer

- Revised Scales of Development

Gale H Roid & Jackie L Sampers

Hensikt: Utviklingsvurdering
Alder: 1 måned til 6,5 år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Aut psykolog
Tidsbruk: 30-60 min
Språk: Svensk versjon

Denne svenske utgaven av MP-R er en kulturell og språklig bearbeiding av den amerikanske versjonen. Utviklingsvurderingen består delvis av et kognitivt testbatteri, dels av en skala for vurdering av et barns grovmotoriske utviklingsnivå.

Det kognitive testbatteriet er utformet slik at man får ut en generell utviklingsindeks som speiler barnets generelle kognitive utviklingsnivå. For å kunne bedømme barnets utvikling innen ulike områder er batteriet inndelt i tre domener; Kognisjon, Finmotorikk og Reseptivt språk. Dessuten finnes tre tilleggsskalaer innen funksjonsområdene minne, bearbeidingshastighet og visuomotorikk.

Det kognitive testbatteriet er konstruert ut fra prinsippet om at barn ikke trenger å besvare oppgavene verbalt, men gir sin respons via aktive leker eller gjennom å peke på stimulusmateriellet. For å gjennomføre en vurdering av utviklingsnivå med MP-R er man altså ikke avhengig av barnets språklige evner.

Den grovmotoriske skalaen er oppbygd rundt ulike viktige motoriske utviklingsfaser. I løpet av barnets første to år vurderes postural kontroll og bevegelsesferdigheter. Fra vurdering av barn i treårsalderen finnes også en tredje dimensjon i testen; viljestyrt kontroll av større motoriske bevegelser. Under administreringen av skalaen skal man observere på hvilken måte et barn gjennomfører oppgavene.

Resultatet vurderes gjennom sammenlikning med normer (IK-skalaen). Dessuten genereres sk utviklingspoeng som gjør det mulig å følge et barns utvikling over tid.

Det svenske manualsupplementet inneholder den teoretiske bakgrunnen, administerings- og tolkningsveiledninger, samt praktiske beskrivelser for å illustrere hvordan en kan tilpasse utviklingsvurderingen med MP-R.

MP-R komplett inneholder: svensk manualsupplement, stimulusbok 1, stimulusbok 2, testprotokoll kognitivt testbatteri 10 stk*, testprotokoll Grovmotorisk skala 10 stk*, blankett kopiering A 10 stk*, blankett kopiering B 10 stk*, Sammenstillingsblankett 10 stk*, Luddes bok, lekemateriell samt den amerikanske manualen Merrill-Palmer Revised Scales of Development manual (Roid & Sampers, 2004).

Svensk versjon

003-000 MP-R Komplett 15 450:-
003-001 MP-R Svensk manualsupplement 725:-
003-002 MP-R Stimulusbok 1 415:-
003-003 MP-R Stimulusbok 2 1 600:-
003-004 MP-R Testprotokoll kognitivt testbatteri, 
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
530:-
003-005 MP-R Testprotokoll grovmotorisk skala,
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
530:-
003-006 MP-R Sammenstillingsblankett,
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
330:-
003-007 MP-R Amerikansk manual (2004)

1 315:-

003-011 MP-R Kopiering A blankett,
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
195:-
003-012 MP-R Kopiering B blankett,
10 stk*/pakke. Selges kun i pakke.
195:-

*Forbruksmateriell. Når forbruksmateriell selges i pakke, angir du antall pakker.

 Alle priser er eksklusive moms.

Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB