Skriv utSkriv ut

SON-R 2-8

SON-R 2-8 Non-Verbal Intelligence Test

Peter Tellegen, Jaap Laros

Hensikt: Ikke-verbal evnetest
Alder: 2-8
Administrasjon: Individuelt
Brukergruppe: Leg psykolog
Tidsbruk: cirka 50 min
Språk: Engelsk

 

 

>> Se liten film (YouTube)

Formål og målgruppe
SON-R 2−8 er en ikke-verbal evnetest for utredning av barn fra 2 år til 8 år. I tillegg til et mål på generelt evnenivå (IQ-poeng) gir testen mål på de spesifikke områdene prestasjon (Performance) og logisk resonnering (Reasoning). Siden testen kan administreres helt uten at det gis verbale instruksjoner (tale/skrift), egner den seg særskilt godt for utredning av barn med språk- eller kommunikasjonsvansker, samt for barn som har et annet morsmål enn norsk.

Beskrivelse
SON-R 2−8 er det nyeste tilskuddet til testfamilien SON-R og er den reviderte versjonen av SON-R 2½−7. Testens særegne konstruksjon, hvorved tilbakemelding gis på grunnlag av barnets svarrespons på de første testoppgavene, gjør det mulig å administrere testen selv på barn helt ned i de yngste aldersgruppene.

 

Testen består av seks deltester:

Prestasjon

Logisk resonnering
1. Puslespill

2. Kategorier

3. Mønster

4. Situasjoner

5. Mosaikker

6. Analogier

 

Hvordan skiller SON-R 2-8 seg fra SON-R 2½-7?

  • Testen har fått nye normer fra 2016–2017
  • Deltesten Kategorier er gjort mindre kulturavhengig
  • Testmaterialet er mer tiltalende takket være bruk av farger i enkelte deltester
  • Nye oppgaver er lagt til og med dette har vanskelighetsgraden i deltestene blitt justert
  • Deltestenes rekkefølge er endret for å sikre at barnets motivasjon opprettholdes gjennom testopptaket

 

Gjennomføring, skåring og resultat
Oppgavene i deltesten er ordnet etter vanskelighetsgrad, som gjør det mulig å sette ulike startpunkt, avhengig barnets alder og evner. I kombinasjon med dette og instruksjonene for testavbrytelse, utgjør den totale testtiden maksimalt 50 minutter.

Skåring utføres ved hjelp av scoringprogrammet som blir levert på en USB-minnepinne som kan brukes på alle Windows-program (XP, Vista, 7, 8 och 10). 

Siden Continuous norms-metoden benyttes for nøyaktig beregning av barnets testprestasjoner opp mot normdata, gir scoringprogrammet ett mer nøyaktig resultat enn hva man oppnår med poengberegning for hånd. Etter skåring vil programmet generere en resultatrapport. 

Normer
Testen har normer fra 2016–2017 som baserer seg på testning av totalt 1727 barn i Nederland og Tyskland.

 


Komplett SON-R 2−8 leveres i en testkoffert og inkluderer engelsk manual, testmateriale, engelske Scoring Forms, 10 stk*, oppgavehefter for deltesten Patterns (Mønster), 10 stk*, samt scoringsprogram.

 

474-500  SON-R 2−8 Komplett  23 285:-
474-502 SON-R 2−8 Scoring Forms, 
10 stk*/pakke.  Selges kun i pakke.
310:-
474-503 SON-R 2−8 Patterns Booklets,
10 stk*/pakke.  Selges kun i pakke.
550:-
474-206

SON-R, Scoring Program 
2-8, 6-40, 2 1/2-7 och 5 1/2-17.
(Obs! Er inkludert i komplett versjon)

4 700:-

*Forbruksmateriell. Når forbruksmateriell selges i pakke, angir du antall pakker.

 Alle priser er eksklusive moms.

Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB